UCO Pogotowie Kanalizacyjne, Hydraulik Wrocław

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego Wod.-Kan. CO i GAZ. Kobylański Piotr, ul. Petrażyckiego 34/2, 52-419 Wrocław

  1. Postanowienia ogólne

Ochrona danych osobowych oraz zabezpieczenie osobistych informacji o klientach to nasz priorytetem. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 -j.t). Korzystając z naszej strony internetowej, w tym z formularza kontaktowego i formularza zamówienia serwisu komputerowego akceptują Państwo zasady poniższego regulaminu zawartego w ramach Polityki Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego Wod.-Kan. CO i GAZ. Kobylański Piotr.

  1. Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe Klienta Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego Wod.-Kan. CO i GAZ. Kobylański Piotr, takie jak: imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, gromadzone są przez Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego Wod.-Kan. CO i GAZ. Kobylański Piotr w celu ułatwienia komunikacji z Klientami naszego serwisu komputerowego. Pozyskane dane są gromadzone na bezpiecznych serwerach, i dostęp do tych danych posiadają jedynie uprawnione osoby. Dostęp jest chroniony za pomocą hasła.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prawidłowego wykonywania usług przez Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Wod.-Kan. CO i GAZ. Kobylański Piotr. Klient ma prawo w każdym czasie uzyskać dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Przez podanie swoich danych osobowych w toku procesu wypełniania formularza zgłoszeniowego i poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem usług przez Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Wod.-Kan. CO i GAZ. Kobylański Piotr.

  1. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Wszelkie informacje osobiste, są chronione traktowane jako poufne. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Żadnym innym podmiotom, oprócz wymienionych wcześniej dane Państwa nie będą udostępniane.

  1. Zmiany Regulaminu i Polityki Prywatności

Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności mogą ulegać okresowym zmianom, które będą publikowane na stronie internetowej uco.pl. Przy każdorazowym wypełnianiu formularza kontaktowego , będą mieli Państwo możliwość uzyskania dostępu do aktualnego Regulaminu i Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany wyżej wymienionych dokumentów, obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej  rejentki.pl.
i będą dotyczyć wyłącznie umów zawieranych po dacie dokonania zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności. W odniesieniu do już zawartych umów zastosowanie ma regulamin i polityka w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy, chyba że obie strony wyrażą zgodę na zastosowanie do takiej umowy zmienionego dokumentu.

  1. Cookies

Cookies to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku komputera Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies nie są gromadzone informacje osobowe, a jedynie historia przeglądania strony.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, jak również nie są dokonywane żadne zmiany konfiguracji komputera Użytkownika.
Informujemy, iż pliki cookies są wykorzystywane przez narzędzie Google Analitycs, które jest przez rejentki.pl stosowane wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając ze strony internetowej uco.pl wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zostaną zapisane w pamięci Państwa przeglądarki zgodnie z jej aktualnymi ustawieniami.
W swojej przeglądarce mogą Państwo zablokować zapisywanie wszystkich plików cookies, zwykle w opcjach wyboru ustawień prywatności. Uniemożliwi to całkowicie instalację tego rodzaju plików pochodzących z naszej strony internetowej oraz z innych stron, z których będą Państwo korzystać.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.